Skandynawska-Kultura-Pracy-ProData-Consult-IT-praca

Skandynawska kultura pracy -
co to takiego i dlaczego warto jej doświadczyć

Skandynawowie są postrzegani jako jedni z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Ten wizerunek w dużej mierze wynika z przeświadczenia, iż kraje nordyckie posiadają specyficzną kulturę pracy, która sprzyja kreowaniu wspomnianego poczucia szczęścia oraz zapewnia wysoką jakość życia.

 

Według raportu Global Workforce Happiness Index, spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu państw na świecie, najwyższy poziom satysfakcji z pracy odnotowano w trzech skandynawskich krajach: Danii, Norwegii i Szwecji.

W wielu skandynawskich firmach wszechobecne są takie wartości jak: egalitaryzm, różnorodność, zaufanie, przyjaźń, zaangażowanie oraz work-life balance.

 

Przyjrzyjmy się zatem, co kryje się pod sformułowaniem "skandynawska kultura organizacyjna”, czy też "skandynawska kultura pracy":

W krajach skandynawskich powszechny jest „miękki” styl zarządzania oraz płaska struktura organizacyjna. Równość i egalitaryzm są wysoko cenione przez pracowników. Każda rola uważana jest za wartościową dla organizacji; wszystkich pracowników, niezależnie od pełnionego stanowiska, czy stażu pracy, traktuje się z jednakowym szacunkiem. Menedżerowie stanowią po prostu część zespołu, są łatwo dostępni dla współpracowników, niezależnie od spraw, które chcą oni im powierzyć. Mają również pomagać osiągać porozumienie, zapewniać niezbędną infrastrukturę i stwarzać warunki gwarantujące wysoką jakość życia zawodowego.

Wszechobecną wartością w skandynawskich organizacjach jest również zaufanie do pracownika od pierwszych dni nawiązania współpracy, przy jednoczesnym wsparciu ze strony firmy w zakresie wdrożenia do codziennych obowiązków. Na późniejszym etapie współpracy, to zaufanie oznacza przekonanie, iż pracownik wie, jakie są jego cele i zadania powierzone do realizacji, również w  kontekście globalnych założeń i strategii organizacji. Ewentualne wyzwania i przeszkody są adresowane do liderów i managerów, których zadaniem jest wsparcie i pomoc w znalezieniu adekwatnych rozwiązań.

Ważnym elementem w skandynawskiej kulturze pracy jest wysokie znaczenie pracy zespołowej oraz współpracy między zespołami, a także równowaga pomiędzy tą współpraca, a indywidualnym wkładem, jaki poszczególny członek zespołu może wnieść. Każdy członek zespołu angażuje się w wykonanie zadania tak, jakby był z ich wykonania rozliczany indywidualnie, jednocześnie uzyskując korzyści płynące ze specyfiki pracy zespołowej (m.in. dzielenia się wiedzą, kreatywności, przyjaznej atmosfery i budowania więzi).

Skandynawska-Kultura-Pracy-ProData-Consult-IT-praca-2

Skandynawska kultura pracy sprzyja transparentnej komunikacji. Współpracownicy dążą do porozumienia oraz efektywnej i przyjaznej współpracy, która przekłada się na dobre relacje w miejscu pracy. Różnica zdań traktowana jest jako element wzbogacający. Wszelkie decyzje podejmowane są w oparciu o wnikliwe analizy i długie dyskusje. Komunikacja natomiast prowadzona jest w sposób bezpośredni i otwarty.

Skandynawskie organizacje były i nadal są prekursorami w zakresie realizowania globalnych trendów w myśleniu o przyjaznym środowisku pracy. Chodzi głownie o wspieranie takich wartości jak różnorodności w miejscu pracy (diversity) oraz inkluzywność (inclusivity).

Przejawia się to w implementowaniu wewnątrz organizacji praktyk lub polityk zapewniających włączanie i angażowanie osób z różnych środowisk oraz gwarantujących równy dostępu do możliwości i zasobów osobom, które w innym przypadku mogłyby zostać wykluczone lub zmarginalizowane, na przykład osobom niepełnosprawnym fizycznie, czy też należącym do różnych mniejszości.

Kolejną cechą, z której chyba najbardziej słyną skandynawskie organizacje, jest dbanie o równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym (work-life balance). Normą jest oddzielanie życia zawodowego od prywatnego oraz trzymanie się wyznaczonych granic – nadgodziny w firmach nordyckich są rzadkością. Z drugiej strony dominuje elastyczność, zarówno pod względem godzin, w których praca jest wykonywana, jak i pod względem wymiaru zatrudnienia.

Normą jest również dbanie do dobrostan pracowników oraz tworzenie przyjaznej atmosfery. Często przejawia się to w takich aspektach, jak: aranżowanie przestrzeni biurowej w taki sposób, aby gwarantowała wysoki komfort pracy; promowanie inicjatywy pracowników do wprowadzania zmian w organizacji; inwestowanie w rozwój i szkolenia; partycypowanie w projektach proekologicznych; a nawet dbanie o zdrowie i kondycję pracowników oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Podsumowując: podstawą skandynawskiej kultury pracy jest głębokie zaufanie oraz szacunek. Dominuje przeświadczenie, że szczęśliwy pracownik pracuje z największym zaangażowaniem. W obliczu wymienionych w artykule czynników, nie dziwi fakt, że skandynawscy pracownicy deklarują najwyższy poziom satysfakcji z pracy. Nie powinien również zaskakiwać fakt, iż osoby, które doświadczyły pracy w skandynawskiej organizacji, w sytuacji gotowości do zmiany, bardzo często szukają możliwości dalszego rozwoju w ramach opisanej kultury pracy.

 

Magda

O autorce: 

Magdalena Grzeszczyk z ProData Consult Polska związana jest od ponad 2,5 roku, gdzie zajmuje stanowisko Key Account Managera. Do jej głównych zadań w firmie należy rozwój relacji z klientami oraz wsparcie sprzedaży.

Swoją przygodę z biznesem rozpoczynała od stanowisk rekruterskich, a do największych marek w jej zawodowym portfolio należą Tchibo i Hays.

Jest absolwentką Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.